Skip to content
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Otter
Utter 2021
Utter
Utter 2021
Utter
Utter
Utter
Utter
Utter
Utter
Utter
Utter
Färnebofjärdens Nationalpark
Utterspår
Vatten bryter igenom isen
Ett sagolandskap
Hona med unge 2017
Hona med unge 2017
Utter
Revirmarkering
Utter 2017
Utter 2017
Utter

Uttern är ett smidigt, långsmalt djur med korta ben, brett huvud och lång, muskulös svans. Den har en längd på 50–100 centimeter, svanslängd på 28–55 centimeter och vikt på 3–11 kilogram. Hannar blir tyngre än honor. Den är starkt anpassad för ett liv i vatten, med simhudsförsedda tassar och näsborrar och öronöppningar som kan tillslutas vid dykning. Pälsen är ljusbrun med en nästan vit haklapp.  Denna kan dock vara svår att se när pälsen är våt.

Fisk

Födan består främst av fisk, men den tar även grodor, kräftdjur och ibland sjöfågelungar

Nära hotad

I Sverige är arten nära hotad. Den är helt fridlyst sedan 1969. För att försöka rädda arten har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket.

Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet cirka 500. Två årtionden senare hade dock antalet ökat till drygt 2 000, bland annat efter att mängden miljögifter minskat i den svenska naturen.

Mink

Enligt vissa zoologer påverkar minkens spridning utterns bestånd negativ men situationen mellan dessa två arter är inte helt utredd.

Källa Wikipedia