Skip to content

Archive for:

Färnebofjärdens Nationalpark

Otter
Utter 2021
Däggdjur

Mer Utter

Färnebofjärdens Nationalpark i Gysinge är en fantastisk plats. Här finner man ettunikt älvlandskap i en vacker del av Nedre Dalälven. Parken är idealisk för den fågelintresserade. Det ovanligt rika fågellivet med över 100 regelbundet häckande arter saknar motsvarighet i resten av landet.Här finns t.ex alla i Sverige förekommande hackspettsarter inkl. den akut hotade Vitryggiga hackspetten. […]