K

Knuthöjdsmossen i Hällefors är en favorit man gärna återkommer till.
Här häckar bl.a smålommen, en vanligt förekommande fågel i hela landet, men här kommer man riktigt nära.
Häckningen är visserligen över , men det är ett skådespel värt att se när smålommen visar upp sitt revirförsvar..
Till skillnad från de andra lommarna har smålommen ett parvis revirrop, vilket hänger ihop med den koloniala häckningen i det nordligaste utbredningsområdet. Hanen ropar a’roo, a’roo, honan ett mera långsträckt aaarooo, aarooo. Samtidigt simmar de ofta gemensamt i en uppåtlyft ställning,  och gör långa rusningar. Beteendet har feltolkats som parningsspel, men det är ett revirförsvar. Det utförs under hela häckningstiden, mot inkräktare, men kan också utlösas när den ena maken återkommer från en provianteringsutflykt, och inte genast identifieras. Varningslätet är ett djupt skorrande, och i flykten hörs ofta ett kacklande läte.
Eftersom fötterna är placerade så långt bak på kroppen så kan den inte kan gå på land. Dock använder den fötterna för att putta sig fram, liggande på bröstet. Juvenila fåglar använder denna metod när de ska förflytta sig från häckningsplatsen till större vattendrag, som även omfattar floder och havet. Smålommen är den enda lommen som kan ta till vingar direkt från marken.
Fakta:
Latinskt namn: Gavia stellata
Typiska kännetecken:
53 cm – 69 cm. I sommardräkt askgrått huvud med brunröd halsfläck. Ryggen jämngrå beströdd med små ljusare fläckar som är svåra att se på längre avstånd.
Finnes:
Häckar spritt över stora delar av landet. I huvudsak en nordlig utbredning med tyngdpunkt på västra Svealand och södra Norrland.
Äter:
Fisk och större vatteninsekter.

Smålom

Vattenlek

Vattenlek

Smålom – Takeoff

Revirförsvar

Revirförsvar

Vecka 30 / Smålom

Idyll

Vattenlek

Knuthöjdsmossen  solndgång

Knuthöjdsmossen solndgång

Läs gärna min blogg här>> tommypedersen.se

There are no comments

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.