K

Korp (Corvus corax) är vår största kråkfågel.
Den återfinns över norra halvklotet och är den mest spridda av alla kråkfåglar. Det finns åtta underarter med liten variation i utseende, men med betydande genetiska skillnader.
En vuxen korp är 54-67 centimeter lång och har ett vingspann på hela 115-130 centimeter.
Korpar blir i naturen omkring 10 till 15 år, men livslängder på upp till 40 år har noterats. Unga fåglar lever ofta i mindre flockar, men senare i livet bildar de livslånga par. Varje par försvarar ett revir.

Korpen har samexisterat med människor i tusentals år, och har i vissa områden varit så framgångsrik att den betraktas som ett skadedjur. En del av dess framgång beror på dess allsidiga kost. Korpar är extremt mångsidiga och opportunistiska när det gäller att hitta näringskällor. De livnär sig av as, insekter och matavfall, men även spannmål, bär, frukt och små djur.
Femton till trettio kategorier av läten har observerats hos denna art, av vilka de flesta används för social interaktion. Bland ropen finns varningsrop, jaktrop och flyktrop. Korpar gör även ljud på andra sätt än med rösten, som visslingar med vingarna och knäppningar med näbben. Klappning eller klickning har observerats oftare hos honor än hos hanar. Om en medlem av ett par försvinner, härmar den kvarvarande partnern den försvunna partnerns läten för att uppmuntra den att komma tillbaka.

Korpen har tidigare varit ovanlig i delar av Sverige, men under 1970-talet ökade den kraftigt och nu häckar korpen allmänt i hela Sverige. Fram till 1950-talet häckade merparten av landets population i Småland, norra Dalarna och inre Norrland. I många syd- och mellansvenska landskap hade arten utrotats.
Källa: Wikipedia

Se mer av mina naturbilder här>>  tommypedersen.se
Lyssna på korpen här!

 

Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

Love Foto: Tommy Pedersen

Love Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

Foto: Tommy Pedersen

There are no comments

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.