Skip to content

Nu går det väl ändå för långt!
Alla kan väl barnvisan ”Ekorr’n satt i granen” om ekorren som skalar kottar och hoppar på tallegren…
Snart kan det vara slut på det!
Om Naturvårdsverket får som de vill blir det snart allmän jakt på Ekorre och Hermelin.
Det här måste väl ändå klassas som ren nöjesjakt!
Fler bilder på ekorrar här

Ekorre
Ekorr’n satt i granen / © Tommy Pedersen

Naturvårdsverket föreslår allmän jakt på Ekorre och Hermelin.

Ekorren kan skada
I förslaget som är ute på remiss heter det att jakten kan förebygga skada, eftersom ”ekorren bland annat kan ta sig in under tak eller i vindsutrymmen och bygga bo där”.
Naturvårdsverket bedömer att artens bevarandestatus inte kommer att påverkas negativt om allmän jakt införs.

Allmän jakt
Naturvårdsverket föreslår mot denna bakgrund att allmän jakt på ekorre införs i hela landet med starttidpunkt den 15 november. Vid detta datum är ungarna från en eventuell andra kull självständiga.

Hermelin
Predatorjakt: hermelinen tar ägg och ungar av både markhäckande och hålhäckande fåglar.
Förebyggande av skada: på tamdjur, exempelvis höns.
Resurs att nyttja: hermelinens skinn kan vara en användbar resurs. Sker jakten i syfte att nyttja pälsen bedrivs den lämpligast när hermelinen börjat få sin vinterpäls.
Källa: Naturvårdverkets
Källa: Ekorr’n satt i granen


Leave a reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *